Kontakt


Mgr. Klára Lukáčová - poradca - Iba.Vy

Okresný úrad Levice
Číslo živnostenského registra 420-28665

Kancelária:
Nám. E. M. Šoltésovej 2, 93401 Levice

Fakturačné údaje:
Mgr. Klára Lukáčová - poradca - Iba.Vy
Tabaková ul. 2301/22, 93401 Levice
Prevádzkareň: Nám. E. M. Šoltésovej 2, 93401 Levice
IČO: 48342041
DIČ: 1026779314
IBAN: SK91 0900 0000 0051 4332 7820
Nie som platcom DPH

Kontakt:
info@ibavy.sk
+421 948 375 001

Prevádzkové hodiny:
Pondelok - Piatok: na objednávku
Sobota a Nedeľa: zatvorené

ibavy.sk Klára Lukáčová

Len konkrétny problém, ktorý sa nás dotkne, nás prinúti sa zamyslieť, ako ďalej. Vtedy začíname hľadať riešenia. Prvé je, keď sa snažíme tento problém riešiť v kruhu rodiny, ale nie je to vždy optimálne. Po druhé, snažíme sa poradiť so svojimi najlepšími priateľmi, ale nie vždy sme ochotní prezrádzať svoje tajomstvá. Po tretie, obyčajne nastane to, že si radšej otvoríme internet. Na internete si vieme nájsť mnoho riešení, majú však jednu chybičku krásy a to, že nie sú priamo adresované nám. Preto je vhodné poradiť sa s poradcom, ktorý sa venuje konkrétnej problematike (teda aj tej Vašej).

Najlepším východiskom pre poradcu je - keď pozná problém z „obidvoch strán stola“ -  má prax a príslušné vzdelanie (mám vyštudovanú Andragogiku – celoživotné vzdelávanie so špecializáciou pre Ľudské zdroje). 30 rokov som bola zamestnancom a z toho som 14 rokov zastupovala zamestnávateľa v oblastiach:

  • Ľudské zdroje, napr. personalistika, výberové konania, školenia, mzdy, zdravotná spôsobilosť a pod.,
  • Organizačný rozvoj napr. organizačné štruktúry, systemizácie pracovných miest, popisy pracovných miest, Príkazy riaditeľa závodu a pod.

Bola som aj v evidencii UPSVaR-u ako nezamestnaná a nie je to príjemná skúsenosť pre človeka.

Toto sú tie dôvody, ktoré ma presvedčili, že je čas, aby som radila ľuďom v oblastiach, v ktorých mám prax, bola ich poradcom.
Iba.Vy musíte chcieť riešiť problém, ktorý Vás blokuje, aby ste sa posunuli vpred vo Vašom živote. Preberieme si Váš problém a nájdeme spolu riešenia.

Mgr. Klára Lukáčová

KL11 KL1 KL2 KL3 KL4 KL5 KL6 KL7 KL8 KL9 KL10

Zaujala Vás niektorá z našich služieb a chcete sa dozvedieť viac?