Poradenstvo - Cenník

Fyzická osoba

Štandard/ Fyzická os. do ½ hod 15,00 €
Štandard/ FO do 1 hod 30,00 €
Plus/ FO do ½ hod dohodou
Plus/ FO do 1 hod dohodou
Špeciál/ FO dohodou

Podnikatelia

Štandard/ SZČO do ½ hod 20,00 €
Štandard/ SZČO do 1 hod 40,00 €
Plus/ SZČO do ½ hod dohodou
Plus/ SZČO do 1 hod dohodou
Špeciál/ SZČO dohodou

Firma

Štandard/ Firma dohodou
Plus/ Fy dohodou
Špecial/ Fy dohodou

Vysvetlenie (pre všetky kategórie)

Štandard = služba menej zložitého charakteru
(konzultácie a poradenstvo bez výstupného dokumentu)

Plus = služba zložitejšieho charakteru
(konzultácie a poradenstvo + vypracovanie menej zložitého dokumentu)

Špeciál * = služba zložitého charakteru
(konzultácie a poradenstvo + vypracovanie uceleného zložitého dokumentu)

* možnosť pracovného stretnutia podľa dohovoru s klientom