Poradenstvo - Podnikatelia


Máte otázky a potrebujete odpovede?

  • Máte víziu na podnikanie, potrebujete prvý návrh projektu?
  • Potrebuje vypracovať podnikateľský zámer a potrebujete sa poradiť?
  • Potrebujete posilu, alebo otvárať novú prevádzku a nemáte prehľad o personálnom manažmente?
  • Máte, alebo budete mať zamestnancov?
  • Potrebujete v krátkom čase zvládnuť veľké množstvo administratívnej práce?
  • Potrebujete zorganizovať seminár, kurz, alebo školenie?
  • Dali ste si vypracovať webovú stránku, ale potrebujete aktualizovať na nej údaje?
  • Potrebujete sa zdokonaliť na počítači resp. doteraz ste ho využívali len na voľný čas, alebo vôbec?

Pokiaľ Ste si na tieto otázky odpovedali „áno“, tak ma kontaktujte. Preberieme si Váš problém, nájdeme spolu riešenia.

Máte víziu na podnikanie, potrebujete prvý návrh projektu?


Prekonzultujeme, poradíme sa, vypracujeme, alebo naučíme vás:

 • Podnikateľský projekt (vízia).
 • Podnikateľský zámer.
 • Podpora pri začiatkoch v podnikaní (registrácia v príslušných inštitúciách - poisťovne, daňový úrad, prevádzková doba, odpady).
 • Ľudské zdroje - zamestnanci (komplexné spracovanie personalistiky a miezd vrátane výstupov pre príslušné inštitúcie).
 • Dokumentácia súvisiaca s personálnym manažmentom.
 • Elektronická komunikácia s poisťovňami (registrácie, výkazy a pod.).
 • Ostatná súvisiaca problematika.
 • Zmeny na webovej stránke (len aktualizácia).
 • Pracovať na počítačoch, alebo konkrétne s programom, ktorý potrebujete pre prácu.