Personalista


Máte otázky a potrebujete odpovede?

 • Chcete byť personalista? 
 • Chcete vedieť čo robí personalista? 
 • Chcete vedieť aké odborné činnosti musí zvládať personalista?
 • Ste personalista a potrebujete niečo prekonzultovať?
 • Máte obavy z veľkých skupinových školení? 
 • Pokiaľ Ste si na tieto otázky odpovedali „áno“, tak ma kontaktujte. Preberieme si Váš problém:

  „Aké sú Vaše momentálne zručnosti“,
  „Čo sa potrebujete vyriešiť“,
  „Nájdem spolu pre Vás vhodné riešenie, ktoré Vám nastavíme „priamo na mieru“.

Viete čo je digitálna kompetencia?


Možnosti, ktoré ponúkam:

Vysvetlenie súvislostí v procese Ľudských zdrojov na výkon práce personalistu:

 • a/ začiatočník - absolvent - úvod do praxe - poradenstvo
 • b/ pokročilý - konkrétna činnosť, alebo problematika - poradenstvo, riešenie

Doplniť počítačovú zručnosť:

 • a/ Oboznámenie sa s počítačom a jeho funkciami - základy Internetom (funkcie + podmienky pre pripojenie) - základy
 • b/ Internet – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • c/ G-mail – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • d/ Lotus Notes* – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • e/ Outlook – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • f/ SAP HR* – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • g/ Word – pokročilý užívateľ ((od základu po pokročilého užívateľa)
 • h/ Excel – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • i/ Power Point – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • */ pokiaľ máte počítačový program vo vlastnom počítači - nutné vopred telefonický dohovor so mnou