Vzdelávanie - Kráčam s dobou


Máte otázky a potrebujete odpovede?

 • Máte rešpekt pred počítačom, Internetom, alebo počítačovým programom? 
 • Doteraz ste nevenovali Vašu pozornosť temám: počítač, Internet, alebo počítačový program? 
 • Chcete byť „pripojený k“ a nie „odstrihnutý z“ Internetu? 
 • Priznať Vašim známym, že máte problém s počítačom, Internetom a počítačovým programom je pre Vás nepríjemné? 
 • Nakúpili ste si knihy o počítačových programoch, skúsil ste to ako samouk?
 • Máte obavy z veľkých skupinových školení? 
 • Ste technicky menej zdatný, potrebujete trpezlivého lektora? 
 • Potrebujete sa doučiť nejaký počítačový program? 
 • Potrebujete si osvojiť vedomosti a zručnosti pre prácu s Internetom, počítačovým programom z dôvodu lepšieho uplatnenia v zamestnaní?
 • Potrebujete sa zlepšiť pri práci s počítačom, Internetom, alebo počítačovým programom?
 • Pokiaľ Ste si na tieto otázky odpovedali „áno“, tak ma kontaktujte. Preberieme si Váš problém:

  „Aké sú Vaše momentálne zručnosti“,
  „Čo sa potrebujete naučiť“,
  „Nájdem spolu pre Vás vhodné riešenie, ktoré Vám nastavíme „priamo na mieru“.

Viete čo je digitálna kompetencia?


Možnosti, ktoré ponúkam:

 • Oboznámenie sa s počítačom a jeho funkciami - základy
 • Oboznámenie sa s Internetom (funkcie + podmienky pre pripojenie) - základy
 • Internet – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • G-mail – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • Outlook – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • Lotus Notes* – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • Word – pokročilý užívateľ ((od základu po pokročilého užívateľa)
 • Excel – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • Power Point – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • Facebook – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • Instagram - bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • Skype – bežný užívateľ (v príprave)
 • SAP HR* – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)

*/ pokiaľ máte počítačový program vo vlastnom počítači - nutné vopred telefonický dohovor so mnou