Vzdelávanie - Som pripojený


Chcete si aj Vy:

 • Čítať denne novinky a pozerať správy na Internete?
 • Posielať správy - maily svojim známym?
 • Vedieť si napísať a upraviť knihu napr. o svojom koníčku v počítačovom programe?
 • Vedieť pozrieť, či má Váš doktor ordinačné hodiny, jeho telefónne číslo a pod.?
 • Pozrieť nový recept, napísať ho a poslať cez počítač známym?
 • Elektronicky komunikovať s úradmi?
 • Vidieť svoje deti pri rozhovore cez počítač na živo (aj keď sú ďaleko), že je všetko tak, ako má byť?
 • Nakupovať a nechať si nákup doniesť až k Vám domov?
 • A iné ďalšie informácie a služby?
 • Pokiaľ Ste si na tieto otázky odpovedali „áno“, tak ma kontaktujte. Preberieme si Váš problém:
  „Aké sú Vaše momentálne zručnosti“,
  „Čo sa potrebujete naučiť“,
  „Nájdem spolu pre Vás vhodné riešenie, ktoré Vám nastavíme „priamo na mieru“.

Viete čo je digitálna kompetencia?


Možnosti, ktoré ponúkam:

 • Oboznámenie sa s počítačom a jeho funkciami - základy
 • Oboznámenie sa s Internetom (funkcie + podmienky pre pripojenie) - základy
 • Internet – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • G-mail – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • Word – pokročilý užívateľ ((od základu po pokročilého užívateľa)
 • Excel – základy
 • Power Point – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • Facebook – bežný užívateľ (od základu po bežného užívateľa)
 • Instagram - základy
 • Skype – bežný užívateľ (v príprave)