Poradenstvo - Fyzická osoba


Máte otázky a potrebujete odpovede?

  • Napísať žiadosť o prijatie do zamestnania pre Vás nie je problém, ale malo by to nejako vyzerať?
  • Pred napísaním motivačného listu sa potrebujete poradiť o jeho obsahu?
  • Vybrali ste si Vám najsympatickejšiu šablónu životopisu z internetu, začali ste písať a potrebujete sa poradiť?
  • Máte skúsenosti z rôznych prác, napriek tomu stále hľadáte ďalšie alternatívy, potrebujete sa poradiť?
  • Potrebujete sa zorientovať na internete o informáciách súvisiacich s hľadaním práce?
  • So zamestnávateľom komunikujete o určitom probléme a potrebujete dokument pre tú správnu formu komunikácie (žiadosti, oznámenia, výpoveď, zmeny osobných údajov , atď.)?
  • Potrebujete sa naučiť - zdokonaliť - vysvetliť činnosti v profesii personalistu?

Pokiaľ Ste si na tieto otázky odpovedali „áno“, tak ma kontaktujte. Preberieme si Váš problém, nájdeme spolu riešenia.

Potrebujete sa zorientovať na internete o informáciách súvisiacich s hľadaním práce?


Prekonzultujeme, poradíme sa, spolu vypracujeme a vysvetlíme si:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania.
 • Motivačný list.
 • Životopis.
 • Orientáciu v informáciách pri hľadaní práce.
 • Dokumenty (formy, textácia, správnosť dát) pracovnej oblasti (žiadosti, oznámenia, výpovede, povinnosti , zmeny osobných údajov, atď.)
 • Ostatnú súvisiacu problematiku.
 • Odborné činnosti potrebné k práci personalistu (celý proces od výberového konania cez pracovný pomer až po ukončenie pracovného pomeru).