Iba Vy musíte chcieť riešiť problém!

Máte otázky, ktoré potrebujete vyriešiť?


Poradenstvo

Viete čo je najťažšie? Dohodnúť sa sám so sebou. Prečo? Pretože, kým nevyriešite svoje problémy, tak Vás to blokuje. V čom? Napríklad: Zmena zamestnania, nemáte skúsenosti v komunikácii so zamestnávateľom. V podnikaní ste začali riešiť nové veci, ktoré si vyžadujú nové činnosti aj povinnosti. Iba.Vy musíte chcieť riešiť svoje problémy v pracovnom živote. Tak že? Nie je načo čakať. Preberte kontrolu nad svojimi „blokátormi“.

ibavy.sk
 • Fyzická osoba

  Žiadosť o prijatie do zamestnania
  Motivačný list
  Životopis
  Natypovanie profesijnej orientácie

 • Podnikatelia

  Podnikateľský projekt
  Podnikateľský zámer
  Podpora pri začiatkoch v podnikaní
  Ľudské zdroje - zamestnanci

 • Firma

  Organizačná štruktúra
  Systemizácia pracovných miest
  Nastavenie procesov
  Stratégia ľudských zdrojov

Iba.Vy


Vzdelávanie

Nastal čas zmien. Nevyhnete sa im, ani ich neobídete, ani ich neignorujte. Aké zmeny? Digitálne. Všetky služby budú postupne prepojené počítačmi cez internet. Očakáva sa, že ľudia budú digitálne kompetentní. Čo je to? Zjednodušene povedané, keď na získavanie informácií a komunikáciu v osobnom živote , v spoločenskom živote a v práci ľudia využívajú počítač, počítačové programy a aj internet. Iba.Vy sa rozhodnite, či zostanete „odstrihnutý“, alebo „pripojený“ k digitálnemu svetu. Ale, zostať stáť a čakať na vhodný čas, nie je dobrá taktika, lebo výsledok nepríde.

ibavy.sk
 • Kráčam s dobou

  Je program pre aktívny osobný život,
  spoločenský život
  a prácu (na zvýšenie pracovnej zručnosti)
  pre fyzické osoby 40+/50+/60+
  pre podnikateľov

 • Som pripojený

  Je program pre aktívny osobný život
  a spoločenský život
  pre občanov 60+

 • 2 v 1

  Program sa skladá z ponuky „Poradenstvo“
  a z ponuky „Vzdelávanie“
  pre fyzické osoby a podnikateľov

 • Personalista

  Program pre získanie pracovnej zručnosti
  v profesii personalista
  .

 • Pripravujeme

  ...

 • Pripravujeme

  ...

Najnovšie články