Ako kupujem počítač, notebook a tablet?

Jednotkou informácií je bit "b" , je číslo (alebo si predstavte podľa príkladov):

Bajt "B" je slabika, ktorá označuje skupinu 8 bitov najčastejšie 2 skupiny štyroch bitov (hlásky):

Počítač je zariadenie na spracovanie informácií.

Tieto informácie zaznamenávajú, spracúvajú, triedia, vyhodnocujú a archivujú. Úlohou počítača je spracovať údaje t. zn. všetky slová, texty, hodnoty,  číslice a iné informácie, ktoré sa majú spracovať, alebo ktoré vzniknú ako výsledok spracovania.

 

Hardware - technické vybavenie počítača.

Všetky jeho hmatateľné komponenty, z ktorých sa skladá: základná systémová jednotka s mikroprocesorom / procesorom, pamäť / ROM a RAM /, disk / pevný disk /, klávesnica, farebná zobrazovacia jednotka / monitor - displej /.

 

Procesor je mozog počítača.

Všetky druhy spracovania prebiehajúce v počítači sú kontrolované. Výkonnosť procesora určuje výkonnosť celého počítača a je určená počtom operácií vykonaných za určitý čas. Procesor dokáže spracovať viac bitových inštrukcií v jednom takte (frekvencii) súčasne za sekundu, toto sa uvádza v Mhz (Megahertzoch). Od neho závisí ako rýchlo bude váš počítač pracovať.

ROM - trvalá pamäť (energeticky nezávislá).

Údaje z ROM môžeme len čítať, pretože boli už vložené počas výroby. Sú to údaje potrebné pre prevádzku počítača (inštrukcie).

RAM - operačná pamäť - dočasná pamäť (energeticky závislá).

Procesor s touto pamäťou komunikuje priamo (číta a aj zapisuje). Slúži na uloženie príkazov a dát napr. aj výsledky výpočtov. Tieto dáta musia byť permanentne odložené na disk, pretože pri vypnutí počítača sa vymažú (programy, dáta). Údaje, ktoré nie sú v operačnej pamäti, sa nemôžu spracovať.

Externou pamäťou osobných počítačov je

disk, disketa, pevný disk, USB, CD, DVD. Jednotka, na ktorej sa hľadá systém, všetky zadané súbory, ktoré sa týkajú všetkých príkazov, sa nazývajú aktuálna disketová jednotka a tu si ukladáme dáta (informácie, súbory a pod.).

Veľkosti pamäte sa zvyčajne uvádzajú v bajtoch.

Pevný disk - Hard disk (HD, HDD) je

súčasťou počítača. Údaje (informácie) uchováva aj po vypnutí prúdu. Je súčasťou každého počítača. Obsahuje minimálne základné zložky operačného systému t.j. pomocou ktorých sa vykonáva štart alebo reštart operačného systému počítača.

Klávesnica je o niečo komplexnejšia ako klávesnica písacieho stroja.

Monitor , resp. zobrazenie je o niečo menšie ako televízor, a je upravený pre prácu s počítačom.

Myš je zariadenie veľkosti dlane. Jej pohybom však ovládame kurzor na monitore-displeji.

Software - programové vybavenie počítača - všetky programy, ktoré počítač obsahuje:

Operačný systém je

najdôležitejšia časť programového vybavenia počítača (Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, FreeBSD a Solaris). Najbežnejšia funkcia operačného systému je podpora aplikácií spustených užívateľom.

OS Microsoft Windows:

 

Program

sú príkazy, ktoré riadia počítač v danom momente a sú uložené v operačnej pamäti, je presne stanovená logická postupnosť pracovných krokov, ktoré vedú k riešeniu úlohy.

Riadiaci program

zabezpečenie vzájomnej komunikácie operačného systému s hardvérovým zariadením počítača (ovládač pevného disku, klávesnice, myši a tlačiarne). 

Obslužné programy

s nimi si môžeme "ozdraviť" podľa potreby svoj počítač - spravovanie súborov - napr. Windows-commander (prieskumník), antivírusové programy - napr. Avast, Eset.

Aplikačné programy

s nimi riešime rozličné úlohy - výsledky na PC (napr. textové editory - WORD, tabuľkové editory - Excel, prezentačné editory - PowerPoint, grafické editory - Corel Draw, Adobe Photoshop).

Rezidentný program

zostane trvale v operačnej pamäti aj vtedy, keď s ním v danom momente počítač nefunguje - je stále prítomný v pamäti, je stále k dispozícii alebo je možné ho kedykoľvek aktivovať (pri štarte počítača sa zavedie do operačnej pamäte a zostane tam).

Prídavné zariadenia

Okrem pamäti sa do počítačov pridávajú aj tzv. prídavné karty.

Medzi najdôležitejšie patria: grafická karta - grafika na monitore, sieťová karta - pripojenie do počítačovej siete, zvuková karta - pre multimediálne prostriedky, TV karta - pre TV signál, USB port - pripojenie - kamera, mikrofón, klávesnica, modem, myš a pod.

Prenosová rýchlosť

Prenosové rýchlosti počítačových sietí sa udávajú v bitoch (za sekundu) "b/s" - napr. Internet.

Už rozumiete údajom z reklamného letáku, informáciám od predávajúceho v obchode, ktorý vám ponúka počítač, notebook alebo tablet?

Príklady:

Počítač na hranie (štandard): dobrá grafická karta, dobrá pamäť (RAM 8GB a viac), výkonný procesor (Intel Core i7, ATI 8 jadrový).

Počítač na doma alebo office (štandard): integrovaná grafcká karta, stredná pamäť (RAM 4GB), procesor výkonný (Intel Core i7, ATI 8 jadrový).

Počítač - multimediá (napr. internet): integrovaná grafická karta, dobrá pamäť (RAM 8GB a viac), dobrý procesor (Intel Core i5, ATI 4 jadrový).

Poznámka:

RAM (pamäť) - správna - musí byť párne číslo (buď 2GB, alebo 4GB - 6GB - 8GB atď.).

 

Publikované 06. 12. 2018 v Vzdelávanie | Zdielať na Facebooku