Vízie - podnikanie.

 

Rozmýšľame o tom, že budeme podnikať (jeden z príkladov). Najprv musíme mať víziu. Odpovedzme si na jednoduchú otázku: Kam sa chceme dostať (s našim podnikaním v budúcnosti). Buďme reálny - nesnívajme.

 

Automaticky sa objaví otázka, aké bude naše poslanie. Konkretizujme si našu víziu. Teda identifikujme naše podnikanie - čo je naše podnikanie. Aké sú dôvody jeho existencie.

 

V prvom rade si odpovedzme na otázku - čo potrebujú naši potenciálni klienti / zákazníci - činnosti, metódy, technológie, aby boli uspokojené.

V druhom rade si odpovedzme na otázku - kto sú teda naši klienti / zákazníci - geografia, vek, príjem, záujmové skupiny, aby boli spokojní.

V treťom rade si odpovedzme na otázku - ako budeme dosahovať svoje ciele, akými metódami, aby sme uspokojili potreby našich klientov / zákazníkov.

A napokon si odpovedzme na štvrtú otázku - prečo budeme vykonávať toto podnikanie. Bude to naša existenčná aktivita, ktorá pomôže zlepšiť kvalitu života našich klientov / zákazníkov s rešpektovaním životného prostredia a prezentovaním našich hodnôt a postojov.

Poslanie je dokument, ktorý slúži ako silný motivujúci nástroj. Je stručne, jasne, zreteľne formulovaný. Nemá mať viac ako 100 slov a má vyvolávať nadšenie pre smerovanie podniku, úsilie každého jednotlivca.

K úspešnému podnikaniu musíme stanoviť jednoznačne ciele, ktoré budeme vedieť merať. Čo je cieľ? Je to očakávaný výsledok našej práce za určitý čas.

Ak máme reálnu víziu, dobre formulované poslanie, zodpovedne nastavené ciele sú predpokladom dobrej stratégie podnikania.

Publikované 22. 11. 2018 v Poradenstvo | Zdielať na Facebooku