Proces výberového konania - Ľudské zdroje.

Proces výberového konania je súhrn činností, pre ktoré sú dôležité odborné návrhy a vyjadrenia firmy. Potrebuje časovú dotáciu.

 

Podnety môžu byť nasledovné:

  • navýšenie činností  príslušného útvaru firmy napr. nárast výroby,

  • náhrada zamestnanca  napr. ukončenie pracovného pomeru, odchod na materskú dovolenku, odchod na výkon verejnej funkcie a iné.

Zmenou počtu zamestnancov začína výberový proces. Vlastníci firmy musia s touto zmenou súhlasiť, pretože každá zmena počtu zamestnancov má vplyv na personálne náklady a hospodárske výsledky spoločnosti.

 

Po schválení zmien vlastníkmi firmy nasledujú činnosti, ktoré predchádzajú samotnému výberovému konaniu:

  • schválenie požiadaviek na obsadenie pracovného miesta,

  • prepracovanie zmien do všetkých dokumentov firmy. 

Zodpovedný zamestnanec pre výberové konanie vypracuje dokumenty potrebné na medializáciu inzerátu. Životopisy od uchádzačov sa musia zvlášť evidovať.

Ďalej priebežne triedi životopisy podľa požadovaných predpokladov. Uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, informuje o výberovom konaní.

Výberová komisia realizuje pohovory na základe podkladov od zodpovedného zamestnanca a rozhoduje o vyhodnotení a schválení najlepšieho uchádzača. Svoje rozhodnutie odovzdá odbornému útvaru, ktorý s vybraným uchádzačom prekonzultuje pracovno-právne záležitosti a v prípade vzájomnej dohody medzi firmou a uchádzačom pripraví dokumenty na nástup do zamestnania.

Zamestnanec zodpovedný za výberové konanie archivuje všetky dokumenty o výberovom konaní podľa platných príslušných zákonov  (A / Menovanie-štatút-hodnotiace protokoly-rozhodnutie výberovej komisie.) B / Životopisy a odpovede uchádzačom, pozvánky C / Doplňujúce informácie. Ak firma archivuje dokumenty o výberovom konaní, môže opätovne preveriť svoje rozhodnutie v prípade sťažností uchádzačov proti výsledku výberového konania.

 

V tomto článku je opísaný proces výberového konania pre väčšie firmy. V menších firmách sa jednotlivé činnosti výberového konania zlučujú. Popis jednotlivých činností výberového konania je zobrazený vo forme jednoduchého vývojového diagramu.

 

 

 

 

Publikované 02. 10. 2018 v Poradenstvo | Zdielať na Facebooku